Tragedin i Skagershult 1854:

Mördade sina tre barn
i fruktan för fattigdom

"Jag gjorde det av välgärning"

20160707 Äntligen - bilder på Maja-Stina och barnen. Se Epilog 2.

Copyright © 2007-2016, Anki Hagberg